Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2018 11:42, số lượt xem: 690

Em về bên ấy buồn tôi không?
Có ngợ trên môi nửa tiếng chồng
Có gọi trăng lên khi đêm khuyết,
Mà vui đàn lạnh gãy bên sông.

Em về bên ấy có nghe thu
Nằm khóc trên cây giọt lá đầy,
Theo suối ra sông biền biệt mãi
Có nào quay lại để mà thu.

Em về bên ấy đã sang xuân
Nắng cũ phai đi cũng chín phần
Hoa cỏ thơm quen hương gió mới
Gượng cho người lỡ một bâng khuâng.

Em về bên ấy tôi Đ. ông buồn
Tình đượm nghĩa là trắng lệ tuôn
Chớ trách tigôn màu rạn vỡ
Hạ xưa lỗi hẹn thắm yêu đương.

2012