12.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Diệp Y Như vào 30/01/2011 10:32

Lên thang nghe gió nhủ mưa thầm
Gác trọ không đèn hết cố nhân!


Ta trở về đây không gối chăn
Một mình ly rượu... rét căm căm
Không là lính thú sầu biên ải
Cũng thấy lòng chia dưới cát lầm!

Nhớ lại mùa mưa những thuở nào
Rượu rồi nâng cổ áo lên cao
Dăm ba mồi thuốc đi chung bóng
Lòng chép cho lòng bao chiêm bao!

Gối mãi đêm dài lên bút giấy
Dong đèn cho cạn giọt trầm tư
Đời như quán vắng khi tàn khách
Đâu những cồn mây rối tóc bù.

Nào biết mộng người đi những đâu
Chả buồn qua lại cánh song nhau!
Một hai ba bốn ngày nay nữa
Cây cỏ lòng hoang đến bạc đầu

Tro bụi giờ trơ lại chiếu hồng
Nhà như cổ mộ mặc thây lòng
Gia đình đắp đổi tình thiên hạ
Cho hết không còn nước mắt trong!

Lên thang nghe gió nhủ mưa thầm
Gác trọ không đèn, hết cố nhân!
Nhấc chén nghĩ khinh người Chiến Quốc
Phù hoa thường đổi mất tri âm!


Nguồn: Cùng một lứa bên trời lận đận - Tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Thanh Niên, 2009