Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/08/2009 02:51

Tiếng nổ giòn tách vỏ, giống tiếng khóc em lúc mất má
Cây bông gòn xổ lòng ra bay trắng xóa
Chịu mùa tang
Nỗi buồn riêng, nỗi buồn quê nhà em biết đó


Nguồn: blog tác giả