Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/08/2009 02:51

Tiếng nổ giòn tách vỏ, giống tiếng khóc em lúc mất má
Cây bông gòn xổ lòng ra bay trắng xóa
Chịu mùa tang
Nỗi buồn riêng, nỗi buồn quê nhà em biết đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]