28/10/2021 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây bông gòn xổ lòng

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/08/2009 02:51

 

Tiếng nổ giòn tách vỏ, giống tiếng khóc em lúc mất má
Cây bông gòn xổ lòng ra bay trắng xóa
Chịu mùa tang
Nỗi buồn riêng, nỗi buồn quê nhà em biết đó
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Cây bông gòn xổ lòng