Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Kính Chủ (4)

Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 16:24

啟定九年春

披雲直上石門扁,
俯瞰層峰列下屏。
李主遊觀遺像在,
范公勳業故山銘。
地開陽谷先藏日,
人向岩阿使氣靈。
絕頂坐看今古事,
河山依舊自高清。

 

Khải Định cửu niên xuân

Phi vân trực thướng thạch môn thiên,
Phủ khám tằng phong liệt hạ bình.
Lý chúa du quan di tượng tại,
Phạm công huân nghiệp cố sơn minh.
Địa khai Dương Cốc tiên tàng nhật,
Nhân hướng Nham A sử khí linh.
Tuyệt đỉnh toạ khan kim cổ sự,
Hà sơn y cựu tự cao thanh.

 

Dịch nghĩa

Đội mây lên thẳng đến cửa động hẹp,
Cúi nhìn từng từng ngọn núi bày ra ở phía dưới như bức bình phong.
Vua Lý đến chơi, nay còn để tượng ở đây,
Sự nghiệp lớn của Phạm công xưa vẫn còn được khắc ở núi.
Đất mở ra hang Dương Cốc mà nơi mặt trời mọc trước, giờ còn đây,
Người đều hướng về ngọn núi ấy, vì vậy khiến nó có linh khí.
Ở chỗ đỉnh cao nhất ngồi xem sự việc xưa nay,
Thì sông với núi vẫn như xưa tự nó cao thanh.


Bài thơ này được Nguyễn Minh Tường phát hiện vào tháng 10-2004 khi thăm động Kính Chủ ở Hải Dương. Bài thơ được khắc trực tiếp vào vách đá ở bên phải cửa động, cách mặt đất chừng hơn 3m. Năm Khải Định thứ 9 tức năm 1924. Trần Hữu Đáp bấy giờ đương làm giáo thụ Kinh Môn, tức vị quan chịu trách nhiệm về việc học của phủ này. Trong bài thơ này, ông dụng tâm sử dụng lại một số ý lấy từ bài Hành dịch đăng gia sơn của Phạm Sư Mạnh, cũng được khắc trên vách đá của động này.

Lạc khoản: “Hàn lâm kiểm thảo, Kinh Môn giáo thụ, Hà Nam, Duy Tiên, Lê Xá, Long Sơn Trần Hữu Đáp kính đề” 翰林檢討,荊門教授,河南維先黎舍龍山陳有答敬題 (Giáo thụ phủ Kinh Môn, hàn lâm kiểm thảo, quê làng Lê Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là Trần Hữu Đáp, hiệu Long Sơn kính đề).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh Tường

Cửa đá mây che dấn bước lên,
Non xanh trùng điệp ngút tầm nhìn.
Lý vương du ngoạn hình còn đó,
Phạm tể công lao chữ vẫn nguyên.
Dương Cốc bình minh nơi đất mở,
Nham A linh khí chốn nhân duyên.
Xưa nay sự thế nhìn suy ngẫm,
Sông núi thanh cao tự cổ truyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý

Xem ảnh chụp bài thơ trên tại địa chỉ https://vtc.vn/anh-hang-d...t-quoc-gia-ar382804.html, nhận thấy phần phiên âm Hán - Việt có đôi chỗ sai sót:
1. Câu đầu "Phi vân trực thướng thạch môn thiên", ở đây người dịch đã nhầm chữ 扃 (quynh) ra chữ 扁 (thiên, biển). => "phi vân trực thướng thạch môn quynh" 披雲直上石門扃.
2. Câu 2 "phủ khám tằng phong liệt hạ bình", ở đây người dịch nhầm chữ 羣 (quần) ra chữ 層 (tằng) => "phủ khám quần phong liệt hạ bình" 俯瞰羣峰列下屏.
3. Câu 6 "nhân hướng Nham a sử khí linh" 人向岩阿使氣靈, ở đây đúng ra phải là "nhân hướng Nham a tiện khất linh" 人向岩阿便乞靈. Người dịch đã nhầm chữ 便 (tiện) thành chữ 使 (sử), 乞 (khất) thành 气 (khí). Vả lại "khất linh" mới đối được với "tàng nhật" ở câu 5, vì cùng đều là ngữ động - tân. Còn nếu là "khí linh" thì không đối, câu thơ trở nên thất luật.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời