Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 11:20

Chim hoạ mi
Bay khắp trời
Ngồi viết nhạc
Ôm đàn hát
Bao bài vui
Có nắng tươi
Thêu hoa, gấm
Có ông sấm
Cười ra mưa
Hạt say sưa
Bừng mắt sáng:
- Hát hay lắm!
Chim hoạ mi


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993