Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 17:10

Chú trống choai
Thổi còi:
- Te te...
Mặt trời nghe
Bừng mắt sáng!
Chú thích lắm
- Te te...


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993