Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2016 19:14

Đàn kiến vác gạo về kho
Giữa đường nước lũ không đò sang sông
Vịt bầu rủ thím bồ nông
Vớt cây bắc chiếc cầu vồng kiến sang


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993