Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2018 01:00

Chiều xuống lênh đên ngõ trống
Tre già đuôi én bờ cong
Mái trúc đọng hơi lam...
Còi thu giật giọng
Làm choàng tỉnh hàng cây run xác lá đầu cành...
Bóp gác đừng khuya dùi
Chòi canh xanh xao đừng kề cà mõ dạc
Thà để thoi thóp phố chiều chìm
Thoi thóp phố đèn sương


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994