Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thái Linh vào 12/03/2008 07:54

.ai bắt tội các vì sao đấy nhỉ ?
đêm nào
           sao cũng
                   thắp. thâu canh.
áy n-áy h-ành tinh
                      áy náy
ai bắt tội các vì sao đấy nhỉ ?


.tôi vẫn tự đời ngàn…
cao bóng nhân gian.