Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thái Linh vào 12/03/2008 07:53

.ôi kẻ thác sinh lầm nhiệt đới - đã qua bao chí xuyến buồn

.tôi vốn Khác Quê. Khác Xứ. Tôi ở chỗ khác...
...tam bách dư niên...Tôi ở xứ Không Mây.

.ám ảnh không mây - bày thuỷ quỉ - tiếng gì buồn hơn tiếng Ra Đi ? Đi...
Mộ ngày. Bóng heo may. Tôi đi trong mộ ngày.

.bên kia nguyên lí thú vui...tôi chẳng thể thú vui gì nữa. Hay thú vui đi không để địa chỉ lại ?