Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thái Linh vào 11/03/2008 07:48

Xây một tập thơ là phá một nhà tù.