14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 08/06/2020 09:59

Moa là Bột
Mũ Panamiêng nghiêng - Phùng Đình Bột
Moa bẩm sinh ra đã bú vú vàng mười
Một sẽ triệu phú như moa... làm gì nơi chợ sống?
Ngốc! Cái thằng Hai gãi trán thấp pharma - chien!
Ngu! Cái thằng Út, áp tàu xuôi bíu đuôi tàu ngược!
Moa!
Từ phố gá thổ, moa lê sang phố đổ hồ
Moa xoa mà - chược
Vàng vạc khuya moa đi xa hơn
Vào phố Nhớt nẻo thành dâm
Lăn lóc đá Mari - môi Hônô - luy - luy
Liêm liếm Tê-re-dơ rì rờn sóng rắn
Moa chụp cả hình! An-bom cô-sông thua gì Bảo Đại
Ha! ha! Đốt sòng phá quán
Chính moa đây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]