Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: rùa (3)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 18/12/2021 07:16

Thân mang khôi giáp bước nghinh ngang
Miệng rộng mắt lồi tướng chảnh chang
Cõng hạc miếu đền không ngại khổ
Đội bia chùa tự vẫn mơ màng
Cổ Loa giúp Thục trao thần nỏ
Lục Thuỷ phò Lê tặng kiếm vàng
Thọ sánh ngàn năm cùng nhật nguyệt
Tứ linh danh gọi rõ rền rang.


2015