Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 03:04

Cứ ngỡ như là một đoá lê
Từ nơi thánh mẫu mới cho về
Trang đài vẻ đẹp người đô thị
Yểu điệu vóc ngà gái phố quê
Bến mộng nhiều anh dòm ngấp nghé
Thuyền mơ lắm bạn muốn theo kề
Em hiền thục nữ hồn trong trắng
Trái ngọt hoa nồng chẳng dám mê!


15-10-2017