23/05/2024 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thục nữ

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 01/07/2019 03:04

 

Cứ ngỡ như là một đoá lê
Từ nơi thánh mẫu mới cho về
Trang đài vẻ đẹp người đô thị
Yểu điệu vóc ngà gái phố quê
Bến mộng nhiều anh dòm ngấp nghé
Thuyền mơ lắm bạn muốn theo kề
Em hiền thục nữ hồn trong trắng
Trái ngọt hoa nồng chẳng dám mê!
15-10-2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Thục nữ