Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Minh Mạng (2)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 17/01/2021 01:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/01/2021 10:30

Cẩm tú sơn hà rõ chốn đây
Trời Nam Đệ Nhất Đế Lăng này
Cỏ cây điệp điệp liền cây cỏ
Mây núi trùng trùng tiếp núi mây
Phúc khí dòng Hương trào cuộn chảy
Hùng tâm đỉnh Ngự tịch u vầy.
Sân chầu chánh điện quan trầm mặc
Vương địa uy nghiêm, tráng lệ bày.