23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
7 bài thơ
Tạo ngày 08/04/2006 17:43 bởi Vanachi
Trần Đức Đủ (1952-?) hiện sống tại thôn Ba Làng, xã Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang.

Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Mẹ ngồi têm nắng (tập thơ, NXB Văn hoá Dân tộc, 2009)
- Cánh đồng mây (tập thơ, NXB Văn hoá Dân tộc, 2010)
- Hoa phù sa (tập thơ, NXB Văn hoá Dân tộc, 2011)