Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2015 08:57

Ngày giỗ chồng
Dòng lệ
          không!
Sợi tóc trắng
                  chảy
Ngược về...
           gọi mãi
Tuổi hai mươi!


Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 221, 7-2007