điều gi làm anh liên tưởng đến "tưởng như ngựa sắt sớm chiề vẫn bay" có phai lá tre rơi lam annh nhớ chuyện Thánh Giống?