64.33
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 26/07/2009 19:47

Bên này là núi uy nghiêm
Bên kia là cánh đồng liền chân mây
Xóm làng xanh mát bóng cây
Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời


1969

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999