Từng nghe vẻ đẹp đất trời Can
Nay đến Lư Sơn muốn hưởng nhàn
Khí mát sao mây lưu biệt thự
Thác tiên tình đẹp lạc chân thần.


Lư Sơn: địa danh thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.