Tiếc đời đã vuột mất mùa xuân
Tiếc ta nương náu cõi tục trần
Tiếc thời gian cũ phai màu tóc
Nhói lòng... khe khẽ gọi cố nhân

Tiếc mãnh gương xưa đã vỡ rồi
Tình theo năm tháng sóng cuốn trôi
Còn đâu những lệ thừa rơi vãi
Mình rót trao nhau chén rượu mời

Tháng tư tiễn biệt một vòng tay
Nuối tiếc vầng trăng cũng chia hai
Bây giờ tháng chạp về sum họp
Đã lỡ đò duyên, hẹn tuyền đài

Âu yếm nhìn nhau, âu yếm nhớ
Màu mây trên tóc, trắng trời thơ
Tan tác nửa đời ôm dang dở
Giết chết hồn đơn, buổi đợi chờ

Em ẵm nợ tình, bước sang sông
Con thơ em bế lệ ngàn dòng
Bụi đường ngăn lối, đời nghiệt ngã
Gặp lại đây rồi vẫn bão giông


23-12-2007