Tình yêu lỗi hẹn cùng em,
Người xa chẳng thể nối thêm tơ hồng

Chàng đi thiếp chẳng theo cùng*
Đói cam chàng chịu lạnh lùng chàng mang
Từ đó lệ chảy hai hàng
Từ đó tím ruột, bầm gan, dạ sầu
Lặng buồn hỏi gió chàng đâu?
Hỏi trăng chàng có qua cầu nhớ mong?
Hỏi cây cỏ, hỏi núi sông,
Chàng giờ vui bước phiêu bồng bên ai?

Mùa xuân héo hắt từng ngày
Em ôm nhan sắc đọa đày niềm riêng
Hẹn nhau gặp chốn cửu tiền
Biết chàng còn nhớ lời nguyền thưở xưa
Ví dầu nghịch cảnh đẩy đưa
Yêu cho nhiều chỉ dư thừa đớn đau
Hẹn chàng tái hiệp kiếp sau
Chàng đi cho thiếp theo vào gió sương
Đói cam thiếp chịu dặm trường
Đừng gây ngang trái đoạn đường mình qua

11-5-2006


*Ca dao
Chàng đi cho thiếp theo cùng
Đói cam thiếp chịu, lạnh lùng thiếp mang