Thôi đã lỡ...tháng ngày chưa giáp mặt
Năm qua đi tình đắng ngắt vị buồn
Muộn mằn duyên, đành... đôi ngã, đôi đường
Tôi gom hết yêu thương về cõi nhớ
 
Cho người khỏi một đời trang trải nợ
Bận lòng chi...vĩnh biệt hết tôi đi
Cho người quên từng kỷ niệm khắc ghi
Thôi vương vấn...chẳng còn gì lưu luyến
 
Thế là xong... một đời không thỏa nguyện
Muộn mằn rồi, mọi chuyện cũng đã qua
Chớ trách hờn...vĩnh biệt hết tôi xa
Tôi chán sống với nhạt nhòa dĩ vãng
 
Tôi đi đây... trước khi đêm dần cạn
Tôi đi đây... trước ngày rạng trời tươi
Tôi đi đây... đào tẩu khỏi cuộc đời
Khóc đã đủ, vui cười nào ý nghĩa
 
Đừng tìm kiếm chỉ toàn thêm mai mĩa
Không người trông, tôi vắng cả người chờ
Đừng tìm kiếm dù rằng ở trong mơ
Tôi đi đây... kẻo muộn giờ siêu thoát.


19-3-2008