Tặng (chú) nhà thơ Lê Thường Nhiên

Xứ Đoài mây trắng còn không?
Hỏi người tình cũ còn trông đôi bờ?
Em về gặt cái bơ vơ,
Dài áo lụa nón bài thơ nghiêng vành.

Hỏi người còn gỡ tóc xanh?
Còn hong tơ ướt, còn quanh năm buồn?
Chiếc cầu bắt nhịp yêu thương,
Em về lạnh một vai sương gầy gầy.

Đò xưa còn chở trăng đầy?
Tình xưa hỏi có còn đầy như xưa?
Sang ngang lòng chết mấy mùa
Về chốn cũ biết người xưa còn mừng?

Ca dao xa mấy cũng gần,
Người dưng khác họ ngàn lần tương tư.
Em về giũ áo thực hư,
Soi nhung nhớ nhặt tàn dư khối tình.


16-1-2006