Ô hay! nước mắt đàn ông,
Đọc thơ Ta - Hắn mũi lòng lệ sa
Lời thơ chắc buồn lắm ha?
Cho nên Hắn mới khóc òa như mưa

Ta bắt chước giống người xưa
Ngắm hoa thưởng nguyệt đong đưa nụ cười
Lòng buồn hay lúc lòng vui
Thơ Ta vẫn cứ ngậm ngùi không thôi

(Chữ tình ai bẻ làm đôi
Sợi tình ai bứt rã rời duyên đau)
Ta đi trước, Hắn theo sau
Phải duyên, phải nợ vì nhau kiếm tìm

Ô hay! nước mắt lặng chìm,
Trong câu thơ chút nỗi niềm riêng tư
Phải chăng nước mắt Hắn dư
Ồ không, tại Hắn tâm tư đa sầu

22-7-2006