Em giũ bỏ xiêm y đầy gió bụi
Lộ thân mình trong cốt cách tiên nga
Trước mắt anh em trong trắng nõn nà
Và thanh thoát tựa Hằng Nga cõi mộng

Hãy chiếm lấy hồn em khi xao động
Hãy khởi đầu bằng một khúc tình ca
Cho tim thẹn đập từng nhịp thiết tha
Đêm nay chỉ có đôi ta rạo rực

Đây ánh mắt xé toạc cả lòng ngực
Đây môi hồng hừng hực lửa cuồng say
Đây dáng liễu xanh mơn mỡn rũ dài
Xuân ý tứ trong vòng tay lơi lã

Đêm nay em thuộc về anh tất cả
Chén giao bôi thề hẹn đến suốt đời
Cây liền cành và chim mãi có đôi
Tình bất tận vẫn ngàn sau gắn bó.

23-5-2006