Chim mòng biển mặc áo khoác đen
người thuỷ thủ ấy của mặt trời canh giữ đất mũi
Dưới nó là biển sóng
Thế gian yên giấc ngủ
như một tảng đá muôn màu nằm nghỉ ngơi trên mặt nước
Một ngày khó giải thích
Những ngày giống tựa chữ viết của người A-dơ-tếch!

Nhạc nổi lên. Tôi là tù nhân
trong hàng rào gỗ cao
đôi cánh tay giơ lên - hẳn là một hình tượng của nghệ thuật dân gian


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)