Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 29/03/2012 18:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/08/2015 15:13

Preludium

Uppvaknandet är ett fallskärmhopp från drömmen.
Fri från den kvävande virveln sjunker
resenären mot morgonenes gröna zon.
Tingen flammar upp. Han fornimmer – i dallrande lärkans
position – de mäktiga trädrotsystemens
underjordiskt svängande lampor. Men ovan jord
står – i tropiskt flöde – grönskan, med
lyftande armar, lyssnande
till rytmen från ett osynligt pumpverk. Och han
sjunker mot sommaren, firas ned
i dess bländande krater, ned
genom schakt av grönfuktiga åldrar
skälvande under solturbinen. Så hejdas
denna lodräta färd genom ögonblicket och vingarna breddas
till fiskgjusens vila över ett strömmande vatten.

Bronsålderslurens
fredlösa ton
hänger över det bottenlösa.

I dagens första timmar kan medvetandet omfatta världen
som handen griper en solvarm sten.
Resenären står under trädet. Skall,
efter störtningen genom dödens virvel,
ett stort ljus vecklas ut över hans huvud?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tỉnh thức, là cuộc nhảy dù ra khỏi giấc chiêm bao
Thoát ra khỏi cơn gió lốc vây anh ta đến ngạt thở
người khách lữ hành lao vào buổi mai sớm biếc xanh
Mọi đồ vật đều bốc lửa
Anh nhận thấy - trong dáng đứng hồi hộp phập phồng của con chim khướu
các ngọn đèn pha công suất mạnh thuộc luồng lạch có rễ mầm dài xoay tít dưới đáy trũng sâu
Nhưng trên mặt đất - trong dòng nhiệt đới thao thao - có cái khối biếc xanh tay chổng thẳng lên trời
lắng nghe giai điệu một chiếc bơm đẩy vô hình
Rồi anh leo xuống với các mùa hạ
rơi tõm vào một miệng lò cháy lửa
trượt theo chiều dài cái giếng thuộc các kỷ nguyên còn sắc tươi và ẩm ướt
lung linh trong chiều quay của ánh mặt trời
Như vậy là trong chốc lát anh ngừng lại trong chiều thẳng vút của anh
và đôi cánh mở rộng ra
tạo cơ hội cho giấc nghỉ ngon lành của con chim đại bàng trên sóng nước trôi xuôi
Tiếng kêu biệt xứ của chiếc tù và thời đồ đồng được mắc lên trên vực thẳm

Vào giờ tảng sáng, lương tâm có thể ôm chặt thế gian
giống như một bàn tay nhặt hòn đá bị mặt trời nung cháy
Người lữ hành đứng dưới bóng cây
Sau lần anh bị rơi vào cơn lốc xoáy của sự chết,
một ánh trời toả lan ra: có trải được khắp trên đầu người khách lữ hành không nhỉ?


Nguồn: Toàn tập thơ Tomas Transtromer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Prelude

Awakening is a parachute jump from the dream.
Freed from the choking vortex, the diver
sinks towards the green map of morning.
Things magnify. He sees, from the fluttering lark's
position, huge tree-root systems
like branchings of subterranean chandeliers. Above ground,
in tropical flood, earth's greenery
stands with lifted arms, as if listening
to the beat of invisible pistons. And he
sinks towards summer, is lowered
into its dazzling crater, lowered
between fissures of moist green eons
trembling under the sun's turbine. Then halts
the downward dive through time's eyeblink, the wingspread
becomes an osprey's glide over streaming water.
Bronze Age trumpets:
their outlaw tune
hangs motionless over the void.

In the day's first hours consciousness can own the world
like a hand enclosing a sun-warm stone.
The skydiver stands under the tree.
With the plunge through death's vortex
will light's great chute spread over his head?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời