Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2013 18:54

Trưa tôi nằm dưới bóng mát gốc đa
tàng cây hay tóc em làm run rẩy ngọn gió thu
chợt tỉnh thấy cây đa còn đó
nhưng bóng mát đã đi rồi...
nước mắt tôi tràn xuống cỏ
tôi biết ngày mai bóng mát sẽ trở về
nhưng tôi không còn nằm đó nữa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]