25/01/2022 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề 46

Tác giả: Thu Bồn - Hà Đức Trọng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2013 18:54

 

Trưa tôi nằm dưới bóng mát gốc đa
tàng cây hay tóc em làm run rẩy ngọn gió thu
chợt tỉnh thấy cây đa còn đó
nhưng bóng mát đã đi rồi...
nước mắt tôi tràn xuống cỏ
tôi biết ngày mai bóng mát sẽ trở về
nhưng tôi không còn nằm đó nữa
Nguồn: Thu Bồn, 100 bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Bồn » Không đề 46