Hôm nay tôi lại tìm thấy TS Nguyễn Thuỵ Anh trên thi viện. Đa tài, đa tài...

Từng con chữ dường như biết nói...