Trả cho em những cái hồn nhiên
Mái tóc mềm ngày xưa em từng có
Những cái cười vui bên đôi má đỏ
Và cả trái tim, chưa một lần biết yêu

Trả cho em cả một thời nũng nịu
Một thời mẹ giục đi kiếm người
Một thời cha luôn hoài nghi, cấm đoán

Ôi! Thế nhưng ...
Anh lấp khuất rồi
Tất cả khuất sau một lần nhìn thấy
Đôi mắt anh nhìn như sao sáng vằng vặc
Đôi môi anh cười ám ảnh tâm trí em
Giá như ngày xưa kia trở lại....
Ôi trái tim! Lạnh Giá.