Chưa có đánh giá nào
41 bài thơ
Tạo ngày 10/08/2008 07:03 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/08/2013 15:26 bởi hongha83
Tập thơ gồm 41 bài do NXB Phụ nữ ấn hành năm 1990.