Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 02/09/2013 15:11 bởi hongha83
Tập thơ gồm 32 bài được NXB Tác phẩm mới ấn hành năm 1977.