Nơi đây đã chớm bình minh
Một ngày nắng đẹp, mặc tình trôi xa
Nghĩ suy gì hỡi chúng ta
Để ngày vô dụng trôi qua còn gì?

Ở ngoài bất tận vô vi
Một ngày mới đã qua đi một ngày
Vào trong vĩnh cửu xưa nay
Rồi đêm sẽ đến với ngày mà thôi

Ngày xưa mắt đã một thời
Bỏ quên ngày tháng cứ trôi mặc lòng
Rồi đây mãi mãi còn thông
Con người cứ để ngày chong mắt chờ

Bình minh nắng đẹp như mơ
Một ngày mới lại sang bờ nữa đây
Chúng ta làm được gì đây?
Băn khoăn lại đến với ngày trôi qua


Nguồn: Thơ tình song ngữ (Tập 1, tr. 27)/ NXB Văn Học, 1994.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)