Thi Sảnh (1941-) tên thật là Nguyễn Thanh Sỹ, quê Quảng Trị, công tác ở Sở văn hoá thông tin Quảng Ninh. Đã ra nhiều tập thơ và sách nghiên cứu.

Tác phẩm:
- Điều ước (thơ)
- Liên tưởng (thơ)
- Gương mặt bè bạn (thơ)
- Thức với dòng sông (thơ)
- Hình bóng xưa (thơ)
- Ngọn nguồn câu hát (thơ)
- Cõi thiêng (thơ)
- Lịch sử phong trào công nhân Quảng Ninh (2 tập)
- Góp vào lịch sử giai cấp công nhân (in chung)
- Đất nước ngàn năm (5 tập, in chung)
- Vịnh Hạ Long
- Quảng Ninh
- Yên Tử và thiền phái Trúc Lâm
- Thần đền Cửa Ông
- Những ngày ở mỏ (ký, in chung)

Nguồn:
1. Nhà văn hiện đại Việt Nam/ NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. http://210.245.61.87/opac/