Tặng nữ đồng chí Hợi cứu thương hoả tuyến


Bốn bề ầm ầm tiếng nổ
Khét đặc khói vàng khói đen
Dấu chữ thập đỏ trông vẫn rõ
Như một cánh chim mầu đỏ

Người nữ cứu thương
Nhoài qua hàng rào dây thép gai nham nhở
Băng bó một vết thương
Mắt chớp như kim cương

Súng của ta dằn giọng
Chọc vào quả tim của mầu đen
Bờ chiến hào nóng bỏng
Dấu chữ thập đỏ vút lên
Người nữ cứu thương

Ta chụp lên đầu thù cơn giông sắt thép
Lỗ châu mai nẻ toác
Xi măng cốt thép
Rơi trên những bộ ngực đầy lông
Tái nhợt mặt hung thần

Dừng tiếng súng
Tản dần khói đen
Mây trắng trên trời làm sáng đất
Ta đứng lên!

Dấu chữ thập đỏ đi bên
Dấu hiệu cứu thương bên chiến hào ta đó
Như một dấu môi yêu
Mầu đỏ.


Trường Sơn 1967