Gió về miền xuôi
anh đưa em cuối nẻo cuối đường
gió đầu non gió lọt đầu ghềnh
đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

Gió... gió về là về miền xuôi
anh đưa em nước lớn nước ròng
để em qua sông qua suối thăm chồng
gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm doi
đò vẫn đưa đưa ngược xuôi

Em ơi em ơi!
đường về quê ta mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ
mà sao người nỡ bỏ quên đường
trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường...

tửu tận tình do tại