Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2018 19:53, số lượt xem: 84

Chạy ra khỏi mặt trời
Chạy ra cả mồ hôi...
Chạy cho ngày phải tắt
Chạy tìm đêm biết cười.

Đêm cười ra tiếng dế
Rinh rích ghẹo nàng sương
Cỏ hứng nốt dư lệ
Đêm hỏi ai vay xuồng?

Đêm cười ra tiếng gió
Dại cù nhột nách cây
Lá rời mẹ bỏ tổ
Đêm lại chổi mòn tay.

Đêm cười ra tiếng muỗi
Thơm tho da thịt người
Vằng vặt trâu thằng Cuội
Đêm bẹp dí đằng đuôi...

Đêm cười ra tiếng hồn
Bên xác đời chưa chôn
Người chạy từ đuôi mắt
Cười khóc tận ba hôm.

Xuân Thọ, Chứa Chan 16/8/2017.