Bài này đúng theo phong cách lãng mạn của Thế Lữ

Say mem rượu say rồi lại tỉnh
Say men tình tỉnh rồi lại say