thầy giáo mình lại cho ghi là : " Anh yêu em xong anh đi đâu
                                 Trời buồn làm gì trời rầu rầu..." ko biết bài nào đúng