05/02/2023 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình hoài

Tác giả: Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/01/2007 09:31

 

Trời buồn làm gì trời rầu rầu
Anh yêu em xong anh đi đâu?
Lắng tiếng gió, suối, thấy tiếng khóc
Một bụng một dạ một nặng nhọc
Ảo tưởng chỉ để khổ để tủi
Nghĩ mãi gỡ mãi lỗi vẫn lỗi
Thương thay cho em căm thay anh
Tình hoài càng ngày càng tày đình.
Bài thơ này đặc biệt ở chỗ từng cặp câu đều chỉ toàn thanh bằng hoặc thanh trắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thế Lữ » Tình hoài