Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:50

Lộc có là bao chỉ đấu thăng,
Xây nên thi xã dễ đâu bằng.
Mở mang trí não rừng kinh điển,
Bồi bổ tâm hồn nước lễ văn.
Xướng hoạ cùng nhau con mắt sáng,
Chấn hưng cho kẻ tấm lòng hăng.
Bạc Liêu nổi tiếng nhiều tay giỏi,
Xui khiến gần xa hưởng ứng chăng?


Nguồn: Thế giới, số 8, 28-8-1936