Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 13/05/2019 19:20 bởi hongha83
Thích Thiện Giác (?-?) là tu sĩ, nhà thơ Việt Nam, chưa rõ tiểu sử, hành trạng và quê quán.

Tác phẩm:
- Còn gì ngày sau (tác phẩm thơ Thiền gia), Thích Thiện Giác, NXB Hội Nhà văn, 2018

 

Còn gì ngày sau (2018)