Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
74 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bùi Vợi (61 bài)
- Hoàng Trúc Ly (40 bài)
- Nguyễn Quân (19 bài)
- Mai Ngọc Thanh (1 bài)
- Phạm Phất (2 bài)
Tạo ngày 24/09/2018 16:47 bởi Vanachi
Thái Trọng Lai tên thật Ngô Văn Lại 吳文賴, sinh năm 1933, hiện ở phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ông là cựu sinh viên khoá 1 tại Viện Hán học Huế, cựu sinh viên ĐH Sư phạm và Văn khoa Huế. Trước 1975, ông từng giảng dạy ở nhiều trường trung học và sau đó là giảng viên ĐH Cộng đồng duyên hải Nha Trang.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị (Cao Bá Quát)
  5
 2. Bạc mộ tư gia (Cao Bá Quát)
  5
 3. Ban Siêu đầu bút (Cao Bá Quát)
  3
 4. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng) (Cao Bá Quát)
  7
 5. Biệt Phòng thái uý mộ (Đỗ Phủ)
  10
 6. Cảm ngộ kỳ 1 (Trương Cửu Linh)
  11
 7. Cảm ngộ kỳ 2 (Trương Cửu Linh)
  9
 8. Cảm ngộ kỳ 3 (Trương Cửu Linh)
  6
 9. Cảm ngộ kỳ 4 (Trương Cửu Linh)
  8
 10. Chí gia (Cao Bá Quát)
  3
 11. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận (Cao Bá Quát)
  3
 12. Chiết hạm tinh trực thần (Cao Bá Quát)
  3
 13. Chinh nhân phụ (Cao Bá Quát)
  3
 14. Chung dạ độc muộn (Cao Bá Quát)
  3
 15. Cửu toạ (Cao Bá Quát)
  3
 16. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên (Cao Bá Quát)
  3
 17. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích (Cao Bá Quát)
  5
 18. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường (Cao Bá Quát)
  5
 19. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ (Cao Bá Quát)
  4
 20. Dạ túc Triệu Châu kiều (Cao Bá Quát)
  4
 21. Di ngụ Diên Phúc tự (Cao Bá Quát)
  4
 22. Di ngụ hí tác (Cao Bá Quát)
  3
 23. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  3
 24. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  3
 25. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3 (Cao Bá Quát)
  3
 26. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  6
 27. Du Quan thị viên cư khán cúc (Cao Bá Quát)
  4
 28. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả (Cao Bá Quát)
  4
 29. Đào hoa nguyên lý nhân gia (Cao Bá Quát)
  3
 30. Đăng Khán Sơn hữu hoài (Cao Bá Quát)
  5
 31. Đằng Vương các tự (Cao Bá Quát)
  3
 32. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ (Cao Bá Quát)
  3
 33. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01 (Cao Bá Quát)
  3
 34. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04 (Cao Bá Quát)
  3
 35. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05 (Cao Bá Quát)
  3
 36. Đoan dương tiết (Trương Đăng Quế)
  1
 37. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng (Cao Bá Quát)
  3
 38. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ (Cao Bá Quát)
  3
 39. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa) (Cao Bá Quát)
  5
 40. Độc dạ khiển hoài (Cao Bá Quát)
  7
 41. Đối vũ kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  4
 42. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận (Cao Bá Quát)
  3
 43. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích (Cao Bá Quát)
  5
 44. Đông Pha Xích Bích du (Cao Bá Quát)
  3
 45. Giang thượng tình vân tạp vũ vân (Cao Bá Quát)
  2
 46. Hào thượng quan ngư (Cao Bá Quát)
  3
 47. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận (Cao Bá Quát)
  3
 48. Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận (Cao Bá Quát)
  3
 49. Huyền Không động đắc không tự (Cao Bá Quát)
  3
 50. Khách lộ cảm hoài (Cao Bá Quát)
  4
 51. Khách trung tảo khởi (Cao Bá Quát)
  3
 52. Khốc vong tỷ (Cao Bá Quát)
  3
 53. Khuê oán kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  3
 54. Khuê oán kỳ 3 (Cao Bá Quát)
  3
 55. Khuê oán kỳ 4 (Cao Bá Quát)
  4
 56. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức (Cao Bá Quát)
  5
 57. Kim Khê dịch tức sự (Cao Bá Quát)
  3
 58. Kinh độc thư xứ (Cao Bá Quát)
  3
 59. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  3
 60. Lạc Sơn lữ trung (Cao Bá Quát)
  5
 61. Lan vi quân tử (Cao Bá Quát)
  3
 62. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần (Cao Bá Quát)
  3
 63. Lý Mật trần tình biểu (Cao Bá Quát)
  1
 64. Mộ kiều quy nữ (Cao Bá Quát)
  6
 65. Mộ xuân quá Mã thị viên lâm (Cao Bá Quát)
  1
 66. Nhiệt thời tác (Cao Bá Quát)
  2
 67. Tàng Chân động, đắc chân tự (Cao Bá Quát)
  1
 68. Vấn hà mô (Cao Bá Quát)
  4
 69. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  3
 70. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  3
 71. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3 (Cao Bá Quát)
  3
 72. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4 (Cao Bá Quát)
  3
 73. Vịnh Hạng Vũ đầu (Cao Bá Quát)
  3
 74. Vũ trung xuân thụ vạn nhân gia (Cao Bá Quát)
  1