Thời gian cong
Và ánh sáng cũng cong!
Bé tí tẹo cuộc đời trong vũ trụ
Thế mà mùa sang cám dỗ
Thế mà dòng sông vẫn rạo rực trong lòng.
Thế mà tình yêu cứ mong
Thế mà nỗi buồn
Vơi đi một nửa
Gió cuối trời
Cơn mưa về bên cửa
Mây bay bay vần vũ đã ngàn năm
Một mình ai đi trong sương giăng?
Chân mây trắng
Cánh diều thơ dại
Tiếng dế gọi đàn
Bài thơ còn lại
Còn lại với thời gian
Dẫu ánh sáng có cong ?...