Nếu bắt được đám mây đi
Áng mây nhuộm máu đỏ khi chiều tàn
Đêm về mây nhuộm màu đen
Ước gì bắt được mà lên tận trời
Mà bay vạn dặm xa vời
Đến nơi em ngủ mà rơi vào lòng
Thế nhưng mong chỉ là mong
Không không, điều ước là không thể thành
Mây dồn thành hạt mưa nhanh
Lắng nghe em hỡi, mây dành riêng em
Chiều về, hay cả trong đêm
Nước mắt anh, nhớ nghe em, chảy hoài

Trời chiều nắng lặn non đoài
Nước long lanh dưới mây trời long lanh
Anh mà bắt được mây lành
Mà bay lên tận trời xanh xa vời
Bay đi vạn dặm xa xôi
Đến nơi em ngủ mà rơi vào lòng
Thế nhưng mong chỉ là mong
Không không, điều ước là không thể thành
Lắng nghe em, đám mây anh
Biến thành mưa lớn, riêng dành cho em
Chiều về hay cả trong đêm
Mây lòng anh, nhớ nghe em, mây lành


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)