Liệu chúng mình có còn gặp lại không
Hay là đến muôn đời ta ly biệt?
Trên những cánh rừng và thảo nguyên mênh mông
Vang lên lời tình yêu và sự thật.

Biết làm sao!... Không quí trọng mẹ mình
Ta đành phải quí mẹ hiền kẻ khác!
Đành đợi chờ! Đó là ý trời xanh
Ta chỉ biết nguyện cầu và qui phục.

Rồi chúng ta xin hãy bước lên đường
Và với nhau xin hãy thề, hãy hứa
Xin hãy yêu Ucraina của mình
Ngay cả trong những tháng ngày đau khổ
Trong lời cầu nguyện hãy nhắc tên người!